Správa a údržba nemovitostí

Správa nemovitosti je soubor administrativních úkonů, zajišťující takový provoz spravovaných objektů, který odpovídá potřebám vlastníků a uživatelů a splňuje legislativní nároky na bezpečnost a protipožární ochranu. Jedná se zejména o plán běžné údržby, plán oprav a evidenci potřebných revizí - od kontroly výtahů po výměnu hasících přístrojů.

Správce nemovitosti má přehled o stavu objektů, stavu přístupových a areálových komunikací. Ví v jakém stavu jsou elektrické rozvaděče a plynové přípojky. Dohlíží na revize sopouchů a komínových průduchů. Zná životnost okapů a střešní krytiny. Ví kudy vedou inženýrské sítě.

Běžná provozní údržba spočívá v pravidelném úklidu společných prostor, kanceláří a provozů, mytí oken. Dále zahrnuje drobné opravy a servisní úkony, od mazání dveřních a okenních závěsů (pantů) po výměnu vodovodních a sanitárních ventilů, údržbu světel a pod.

Technická údržba zahrnuje drobné stavební práce, malířské a natěračské práce a úkony nad rámec běžné údržby - čištění rýn a okapů, prořez stromů kolem elektrického vedení a prořez k zajištění průjezdnosti komunikací.

Naše společnost zajišťuje správu a údržbu nemovitostí ve sjednaném rozsahu.

výškové mytí oken z lana

Kontakt

ACERO, s.r.o.

kancelář: Pekařská 72, 602 00 Brno

tel: +420 603 524 445

acero@atlas.cz

ACERO Brno, mytí oken, úklidové práce, výškové práce